Międzynarodowa droga wodna E-40 to współczesna wersja szlaku wiodącego “od Waregów do Greków”, otwierająca Polsce, Białorusi, Ukrainie i innym krajom nowe możliwości rozwijania wymiany handlowej, transgranicznej turystyki i dialogu międzykulturowego.


 

map2 z

 

Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

 

Przechodząc przez Warszawę, Brześć i Kijów, droga wodna E-40 łączy porty Gdańska i Chersonia na Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym. Dzięki odtworzeniu szlaku wodnego Białoruś, Polska i Ukraina otrzymuje nowe możliwości w zakresie eksportu  swoich towarów, wzrostu przewozów tranzytowych i  rozwoju takich atrakcji turystycznych, jak rzeczne cruise.

Zwycięzca przetargu będzie musiał zbadać warunki społeczno-gospodarcze, instytucjonalne, finansowe i prawne dla zrównoważonego funkcjonowania drogi wodnej E-40, biorąc pod uwagę ekologiczne skutki oraz techniczne właściwości narodowych odcinków w połączeniach transportu wodnego. W Białorusi wiele obiektów hydrotechnicznych, znajdujących się na  Dniepro – Bużańskim szlaku wodnym odpowiadają czwartemu poziomu klasyfikacji  w odpowiedniości do Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance). Jednakże na polskiej rzece Wisła, niektóre z takich obiektów odpowiadają parametrom tylko drugiego poziomu. Innymi słowami, obecnie duże statki mogą przepływać tylko po niektórym odcinkom drogi wodnej E-40.

Ekologiczny aspekt odtworzenia szlaku wodnego E-40 jest aktualny zwłaszcza dla Polskiej społeczności , ponieważ Zachodni Bug przepływa po terytorium, wchodzącym do Europejskiego obszaru Natura 2000, objętym ochroną przyrody.  W związku z tym niektóre specjaliści wypowiadają się na korzyść budownictwa nawkoło ekologiczno wrażliwych miejsc.

Trudność zadania wyznacza poważne wymogi, które będą przedstawione uczestnikom przetargu. Uczestnikami mogą być organizacji czy zjednoczenia fachowców, które z sukcesem zrealizowali co najmniej dwa projekty w zakresie transportu wodnego w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przy czym budżet tych projektów musiał wynosić nie mniej, niż 400 000 euro. Również nie mniej, niż 20% pracowników organizacji-pretendentów w 2014 powinni pracować (np. w sferach hydrografii, logistyki, geologii, inżynierii) na stałe w obwodach, które dotyczą projektu odtworzenia drogi wodnej E-40.

Przetarg odbędzie się w dwóch etatach. Po pierwotnym rozpatrywaniu zgłoszeń w zależności od ilości pretendentów wybrane zostaną od 4 do 8 najlepszych uczestników przetargu. Ich autorów poproszą przedstawić dokładne propozycji na mocy których będzie przyjęto ostateczną decyzję.

Organizacją przetargu i kontrolą nad opracowaniem uzasadnień rewitalizacji drogi wodnej E-40 zajmie się Komisja Transgraniczna, w skład której wchodzą naukowcy, fachowcy w sferze zarządzania zasobami wodnymi, politycy oraz urzędnicy z Białorusi, Polski i Ukrainy. Komisja Transgraniczna była powołana dzięki finansowaniu przez Unię Europejską projektu „Odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”. Inicjatywa ma ważne znaczenie dla rozwijania transportu śródlądowego całej Europy. UE może zapełnić finansowe i techniczne wsparcie, konieczne dla budownictwa olbrzymich obiektów infrastrukturalnych na całej długości połączenia transportu wodnego E-40.

 

 

 

 

Пресс-релизы


 

Сайт создан на средства Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 | Заявление об ограничении ответственности