http://joomla25.ru/shablony/ - joomla 2.5 шаблоны

By połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym konieczne jest wybudowanie kanału lateralnego

 

 

W dniach 15 - 17 czerwca w Łucku (Ukraina) odbyło się spotkanie robocze ekspertów Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. Uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że dla wznowienia niezawodnej żeglugi rzekami Polski, Białorusi i Ukrainy konieczna  jest budowa sztucznego kanału pomiędzy Wisłą a Kanałem Dniepro-Bużańskim.

Międzynarodowe konsorcjum na czele z Instytutem Morskim z Gdańska zbada możliwość rewitalizacji drogi wodnej łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym

 

Instytut Morski z Gdańska oraz białoruskie przedsiębiorstwo „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” (zamawiający) podpisali w Mińsku kontrakt na wykonanie studium wykonalności. Eksperci zbadają gospodarcze, techniczne, ekologiczne i inne aspekty odtworzenia szlaku wodnego E-40 pomiędzy Gdańskiem a Chersoniem. Wyniki badań zostaną zaprezentowane pod koniec 2015 roku.

Projekt odtworzenia drogi wodnej E-40 został zaprezentowany w Brukseli

 

Prezentacja odbyła się w ramach „Dni Partnerstwa Wschodniego” w stolicy Unii Europejskiej w dniach 4-6 listopada. Organizatorem wydarzenia drugi rok z rzędu jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

W Bydgoszczy odbyła się prezentacja projektu w sprawie odbudowy transnarodowego wodnego korytarzu E-40

 

Inicjatywa została przedstawiona RUEPB „Dzniepro-Bużanski Szlak Wodny” na II MiędzynarodowejKonferencji Zgromadzenia Samorządów Lokalnych WaterWays Expo 2014. Wydarzenie odbyło się w Bydgoszczy 10-12 czerwca i poświęcone było perspektywom rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce i całej Europie Wschodniej.

Ogłoszony został przetarg międzynarodowy na zbadanie mozliwości rewitalizacji drogi wodnej E-40, przebiegającej przez terytoruim Białorusi, Polski i Ukrainy

 

Zgłoszenia od potencjalnych wykonawców przyjmują się od 13 czerwca do 11 lipca 2014 roku. Zwycięzca przetargu może otrzymać  około 493 000 euro dla przeprowadzenia analizy trzech sposobów rewitalizacji wodnej drogi, która w tym czasie jest  nieżeglowana na odcinku Zachodniego Bugu pomiędzy Warszawą a Brześciem. Najbardziej efektywny scenariusz pod względem gospodarczym i ekologicznym będzie zatwierdzony jesienią 2015 roku oraz stanie osnową dla przygotowania planu dotyczącego koniecznego budowania  obiektów hydrotechnicznych.

Perspektywy odtworzenia drogi wodnej E-40 zostaną przedstawione na konferencji międzynarodowej w Polsce

 

Od 10 do 12 czerwca w Bydgoszczy, położonej w centrum Polski nad Wisłą, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja oraz Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej. O projekcie „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania” uczestnikom i gościom prezentacji opowie Nikołaj Kotecki, zarządzający przedsiębiorstwem RUEBP „Dniepro - Bużański Szlak Wodny”.

W polskim Sejmie odbyła się konferencja w sprawie rewitalizacji drogi wodnej E-40, łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym

 

W dniu 22 maja 2014 r. W Warszawie, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, ponad 100 polityków, urzędników wyższego szczebla, dyplomatów i ekspertów z Białorusi, Polski i Ukrainy wzięło udział w konferencji „Morze Bałtyckie – Morze Czarne: rewitalizacja drogi wodnej E-40”. Uczestnicy konferencji wypowiedzieli się za pełną funkcjonalnością magistrali transportowej, a także zwrócili się z prośbą o poarcie tej idei do Rządu, Prezydenta, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W Brześciu odbędzie się konferencja dotycząca zaplanowania rewitalizacji drogi wodnej łączącej Morze Czarne z Morzem Bałtyckim

 

W dniach 27 – 28 marca 2014 r. w Brzeskim Obwodowym Komitecie Wykonawczym odbędzie się międzynarodowa konferencja inaugurująca działalność Komisji ds. Rozowju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr Wisła. Jednocześnie drugiego dnia konferencji zaplanowane jest pierwsze posiedzenie Komisji. Do udziału w  konferencji zaproszeni są przedstawiciele organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, ministerstw transportu, infrastruktury i rozwoju, ministerstw środowiska, zarządów gospodarki wodnej, regionalnych i lokalnych władz, euroregionów, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych z Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec. 

Transgraniczna Komisja ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr-Wisła rozpoczęła prace w Brześciu

 

Stale działająca Komisja, do składu której weszli przedstawiciele ministerstw, zarządów gospodarki wodnej, regionalnych i lokalnych władz, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych z Białorusi, Polski i Ukrainy, została utworzona podczas konferencji inauguracyjnej w Brześciu w dniach 27-28 marca 2014 

Międzynarodowi eksperci przystąpili do planowania rewitalizacji połaczenia wodnego Dniep-Wisła

 

Pierwsze kroki projektu dot. odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła omówiono 3-4 lutego 2014 r. w Pińsku. W spotkaniu roboczym wzięli udział eksperci władz regionalnych, urzędów ds. zarządzania zasobami wodnymi i organizacji pozarządowych z obwodu brzeskigo (Białoruś), województwa lubelskiego (Polska) i obwodu wołyńskiego (Ukriana), będący partnerami projektu pn. „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”.

Polska, Białoruś i Ukraina rozpoczynają realizację projektu dot. odtworzenia transportowego szlaku wodnego Dniepr-Wisła-Odra

 

Projekt ma na celu opracowanie i zatwierdzenie na wszystkich poziomach najbardziej dogodnego wariantu przebiegu ważnego międzynarodowego szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła-Odra, a jego realizacja współfinansowana jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Partnerem Wiodącym projektu jest białoruskie przedsiębiorstwo państwowe „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” w partnerstwie z regionalnymi władzami, instytucjami ds. zarządzania zasobami wodnymi i organizacjami pozarządowymi z Polski, Białorusi i Ukrainy. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi, Ministerstwa Infrastrktury i Rozwoju RP oraz Ministerstwa Transportu i Komunikacji Ukrainy.

Kwestia odbudowy drogi wodnej E-40 została zaprezentowana na Konferencji Parlamentarnej Rady Państw Morza Bałtyckiego

 

W Olsztynie w dniu 26 sierpnia 2014 białoruska delegacja RUEPB „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” przedstawiła korzyści płynące z odbudowy wodnego korytarza transportowego E-40. Droga wodna mogłaby stać się nowym szlakiem handlowym między portami Morza Bałtyckiego i Czarnego oraz pozwoliłoby na przewożenie do 4 mln ton ładunków rocznie.


 

Сайт создан на средства Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 | Заявление об ограничении ответственности