Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

 

 

UTWORZENIE

Łącząc Morze Bałtyckie i Morze Czarne, szlak wodny E-40 przebiega przez terytorium trzech sąsiadujących krajów: Polska, Białoruś i Ukraina. Jego całkowita długość wynosi ponad 2000 kilometrów. Pełne wykorzystanie tego szlaku wodnego może przekształcić go w jedną z głównych handlowych i turystycznych tras na kontynencie europejskim, dzięki której Polska, Białoruś i Ukraina zyskają nowe możliwości stałego wzrostu gospodarczego i rozwoju dobrych stosunków sąsiedzkich.

Obecnie jednak, ze względu na brak warunków do żeglugi na rzece Bug, między Warszawą i Brześciem, połączenie wodne E-40 w rzeczywistości podzielone jest na dwie części. Celem rozwiązania tej kwestii, w 2013 roku przy wsparciu Unii Europejskiej, rozpoczęto realizację projektu "Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania".

Głównym organem jest stała transgraniczna Komisja ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40,  której zadaniem jest zapewnienie koordynacji, skutecznej realizacji wszystkich działań i inicjatyw w projekcie. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 27-28 marca 2014 w Brześciu.

 

Deklaracja przyjęta na pierwszym posiedzeniu Komisj  (27.03.2014)

Deklaracja przyjęta na trzecim posiedzeniu Komisji  (16.12.2015)

 

 Zdjęcie: RPUBE "Dniepro-Bużański Szlak Wodny"

 

GŁÓWNE ZADANIA

Po pierwsze, Komisja monitoruje proces opracowania studium wykonalności odtworzenia żeglugi na całej długości szlaku wodnego E-40. Skala i złożoność prac renowacyjnych wymagają szczególnej uwagi na każdym etapie. W studium wykonalności przeanalizowany zostanie istniejący ruch towarowy, plany logistyczne i techniczna charakterystyka  drogi wodnej E-40. Zostaną również szczegółowo obliczone skutki ekonomiczne i koszty inwestycyjne, a także zbadany wpływ odbudowy na środowisko obszarów transgranicznych, z uwzględnieniem ustawodawstwa Polski,  Białorusi i Ukrainy. Ponadto, w studium wykonalności przedstawione zostaną możliwości zintegrowanego wykorzystania odbudowanego szlaku wodnego E-40, w tym z punktu widzenia rozwoju turystyki, terenów rekreacyjnych i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.  

Opracowywanie studium wykonalności rozpocznie się we wrześniu 2014 roku po zakończeniu procedury  międzynarodowego przetargu. Wyłoniony w ramach przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Komisją, która rozpatrzy dokument końcowy na sesji specjalnej we wrześniu 2015 roku.

Kolejnym ważnym zadaniem Komisji jest również:

     konsultowanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach opracowywania projektu odbudowy szlaku wodnego E-40;
     informowanie społeczeństwa Polski, Białorusi i Ukrainy o przygotowaniu studium wykonalności;
     sprzyjanie umieszczeniu projektu odbudowy szlaku wodnego E-40 na liście priorytetowych inicjatyw, będących przedmiotem dalszego rozpatrzenia w ramach Programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. (Programy te mają na celu poprawę infrastruktury transportowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i jej sąsiadów w celu zapewnienia swobodnego  przepływu ludzi i towarów na całym kontynencie.)

 

Regulamin pracy Komisji (27.03.2014)

 Regulamin pracy Komisji (16.12.2015)

 

STRUKTURA


Komisja składa się z przedstawicieli władz regionalnych, ministerstw, instytutów badawczych, organizacji ekologicznych, transportowych, logistycznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Lista członków Komisji 

 Zdjęcie: RPUBE "Dniepro-Bużański Szlak Wodny"

Członkowie Komisji należą do jednej z czterech Grup Roboczych:

 

 KIEROWNICTWO GRUP ROBOCZYCH

 KONTAKTY

 Grupa Robocza 1. Rozwój transportu wodnego i transgraniczny rozwój gospodarczy

 Alaksandr E. Zaharenka (Białoruś)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Bożena Lisowska (Polska)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Rostyslav S. Kravchuk (Ukraina)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Grupa Robocza 2. Wodne połączenie transportowe w kontekście planowania przestrzennego regionów przygranicznych     

 Vasiliy P. Podgurskiy (Białoruś)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Waldemar Rudnicki (Polska)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Oleksandr Sergushko (Ukraina)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Grupa Robocza 3. Transgraniczne zasoby wodne a ekologia

 Siarhey V. Zavialov (Białoruś)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Łukasz Gołąb (Polska)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Vitaliy G. Muchka (Ukraina)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Grupa Robocza 4. Promocja idei odtworzenia szlaku wodnego Dniepr-Wisła na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym

 Ivan A. Shchadranok (Białoruś)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Jacek Błażejczyk (Polska)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Petro P. Savchuk (Ukraina)

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Grupy Robocze są koordynowane przez Sekretariat Komisji

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. + 375 165 30 11 76

Fax: + 375 165 35 16 74

 

Sekretarz Komisji w sprawie rozwoju szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła

Andriej A. Rekesz


E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. + 375 165 30 11 76, +375 44 785 13 58 

Fax: + 375 165 35 16 74

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Сайт создан на средства Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 | Заявление об ограничении ответственности