Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

 

Projekt "Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania" jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Program jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

  Download an information booklet about the project

Budżet projektu

Całkowity Budżet projektu: 912 657 euro, z czego 821 281 euro finansuje UE, a 91 376 euro – to wkład partnerów.

 

Czas trwania projektu - 24 miesiące (2013-2015).

 

GŁÓWNY CEL

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i dostępności komunikacyjnej regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez opracowanie studium wykonalności rewitalizacji szlaku wodnego E-40 i stworzenie podstawy dla realizacji tego studium w kolejnych etapach ("Planowanie" i "Budowa").

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

     Ustalenie i zatwierdzenie na wszystkich poziomach jednego optymalnego wariantu przebiegu  żeglugi na całej długości szlaku wodnego E-40, z uwzględnieniem interesów i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron dotyczących rozwoju transportu w regionach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

    Zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa i specjalistów na wybrany optymalny wariant odbudowy szlaku wodnego E-40 na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

  Ustanowienie ram instytucjonalnych  realizacji dalszych działań w celu odbudowy szlaku wodnego E-40 z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

 


 

Сайт создан на средства Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 | Заявление об ограничении ответственности